26-26/10 (w DT 2010-12-04)

Tina jest rocznym Dużym Szwajcarskim Psem Pasterskim z rodowodem. Jest zadbana, zdrowa, zaszczepiona i wysterylizowana. Jest młodziutka, obdarzona charyzmatycznym wdziękiem,  którym zjednuje sobie wrażliwe ludzkie dusze.

Ufna i bezgranicznie wierząca w ludzką dobroć. Wesoła beztroską młodości,  która daje prawo do szczenięcych zachowań i czas na dostosowanie się do życia w rodzinie.

Tina jest dużym, młodym psem. Zrównoważonym, ale energicznym. Wymaga łagodnego ale konsekwentnego wychowania. Aktywnych spacerów, czasu na wspólną zabawę i obecności człowieka, który kocha i uczy.


Tina już w nowym domu. Niedługo relacja od Tinkowej Rodziny. Szczególne podziękowania dla Julian i Maat za wielkie serce okazane bezdomnym psom!